Link-ekko – hvad er det?

Yodeling i Alperne

Hvorfor forbliver rangeringen af en hjemmeside høj – selv når de links, der sikrede den høje rangering, er fjernet igen? Det spørgsmål stiller Rand Fishkin i den seneste udgave af Whiteboard Friday.

Fishkin har eksperimenteret med at oprette mange links – mange er 22 – til udvalgte hjemmesider, som derefter forbedrer deres placering i Google. Nogle sider ryger endda helt til tops og bliver nummer et. Derefter fjernes de oprettede links igen – men overraskende nok beholder hjemmesiderne deres nye, forbedrede placering eller falder kun en smule tilbage. Også selvom de links, der skubbede dem op ad rangstigen, er fjernet, og selvom Google har indekseret på ny. Ingen af de hjemmesider, der blev eksperimenteret med, er røget tilbage til deres oprindelige placering, selv ikke efter flere måneder.

Yodeling i Alperne
Efterklang i Alperne (Sound of Music)

Fishkin undrer sig over, hvordan det hænger sammen, og kalder fænomenet for link-ekko – han definerer det som at ”efterklangen af linksenes oprindelige effekt påvirker fortsat sidernes placering i Google”. Fishkin ser flere mulige forklaringer på link-ekko fænomenet:

  • De pågældende sider ender måske med at præstere godt i Googles analyse af brugere og brugerdata, så Google antager, at siderne er i orden og lader dem være.
  • Siderne kan måske være påvirket af nogle faktorer, som Fishkin og hans team ikke har fået øje på.
  • Google har måske indarbejdet noget om link-ekko i sin algoritme og arbejder ud fra, at selvom et link er forsvundet, så fjerner man ikke værdien af linket igen for altid – Google lader et ekko af linkets værdi fortsætte i algoritmen.

Hvad svaret er, vides ikke med sikkerhed, for Googles veje er uransagelige; men konklusionen er klar: Gode ankertekst-links er særdeles vigtige, når man arbejder med SEO – som Fishkin formulerer det, er de ”pretty darn powerful”. Og som ejer af en hjemmeside får man mere ud af et link end man måske går og tror, selv hvis linket forsvinder igen.